01 May 2020
Traffic management
200 devices

[EN] The city of Leuven in Belgium, is a growing university city of just over 100.000 inhabitants 20 km east of Brussels. The city has been implementing traffic calming measures in the central zones for the past years. With plans for other urban zones in the pipeline.

[NL] Leuven is een groeiende universiteitsstad met iets meer dan 100.000 inwoners. In het stadscentrum werden de laatste jaren enkele autoluwe verkeersmaatregelen ingevoerd. Plannen voor de andere zones van de stad zitten in de pijplijn.

[EN] The city of Leuven's mobility challenge for the next period is, meeting the growing city’s mobility demands while continuing the transition of the mobility system in favour of sustainable and active modes of transport. Next years, the focus will expand from the city centre to the city’s residential zones. Drafting local mobility plans aiming for the inclusion of citizens and local stakeholders by participative processes.

The Leuven WeCount pilot will support these ambitions by deploying Telraam traffic counting devices and serving two broad purposes. Establishing a method for monitoring the implementation of any past and future mobility measures across the territory by gathering continuous multimodal data streams. Secondly, by working as a way of collecting crowd-sourced traffic data on local mobility flows, and getting grassroots citizen feedback.

[NL] De uitdaging in Leuven rond mobiliteit is tegemoetkomen aan de groeiende mobiliteitsvraag, en tegelijkertijd de transitie van het mobiliteitssysteem naar duurzame en actieve verplaatsingen verderzetten. Volgens de plannen van de stad zal de focus van de binnenstad naar de omliggende deelgemeenten uitbreiden. Bij het opstellen van de lokale mobiliteitsplannen in de deelgemeenten wordt het betrekken van burgers en lokale belanghebbenden door middel van participatieve processen nagestreefd.

Het Leuvense WeCount project zal deze ambities ondersteunen door de inzet van Telraam verkeerstellers en zo twee doelen dienen. Enerzijds, het ontwikkelen van een methode om de implementatie van (toekomstige) mobiliteitsmaatregelen op het Leuvense grondgebied op te volgen door het verzamelen van multimodale verkeersdata. Ten tweede, door burgerwetenschappelijke verkeersgegevens te verzamelen van lokale mobiliteitsstromen en op die manier een datagedreven objectieve input te verkrijgen bij de burgers.

Het Leuvense WeCount-telnetwerk voorziet een uitbreiding met minstens 250 nieuwe Telramen in Leuven en de deelgemeenten: Wilsele, Heverlee, Wijgmaal en Kessel-Lo. De eerste nieuwe Telramen zullen voor de zomer nog verschijnen in Wilsele dorp en de Leuvense binnenstad.

Hieronder vind je meer details over Telramen in de verschillende Leuvense zones, en hoe je kandidaat stellen.